• เกียรติคุณที่ภาคภูมิใจ

  อาจารย์ ดร.สุนงนาท  สูตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญศึกษา
  รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช  โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  Princess Jubilee Award •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพิชญศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาสูตะบุตรขึ้น
   
  View all
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  2-3
  ประเมินผลครั้งที่ 1 ระดับชั้น
  02 กรกฎาคม 2558 - 03 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  8
  พิธีเข้าประหมู่ยุวกาชาด ป.1,ม.
  08 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  10
  ระดับชั้น ป.2 ทัศนศึกษาเขาดิน
  10 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  17
  ระดับชั้น ป.3 ทัศนศึกษา อพ.ว.ช
  17 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  24
  ระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ตลาดน้
  24 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  24
  ประเมินผลกลางภาค ม.4-6
  24 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  27-28
  ประเมินผลกลางภาค ม.1-6
  27 กรกฎาคม 2558 - 28 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  29
  วันภาษาไทยแห่งชาติ/กิจกรรมแห่เ
  29 กรกฎาคม 2558
  more...