• ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดบ้านพิชญศึกษา
 •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  โรงเรียนพิชญศึกษา รับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีมาก
  เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 โรงเรียนพิชญศึกษา รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
  อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
  แสดงความยินดี ลูกพิชญศึกษา เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ รับพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพิชญศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาสูตะบุตรขึ้น
   
  View all


 •    รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
       รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2558
  ต.ค.
  1-2
  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
  01 ตุลาคม 2558 - 02 ตุลาคม 2558
  more...