•  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
  แสดงความยินดี ลูกพิชญศึกษา เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ รับพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพิชญศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาสูตะบุตรขึ้น
   
  View all


 • ► ► ►  รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ◄ ◄ ◄
  ► ► ►  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ◄ ◄ ◄
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2558
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
  more...