• ​​​​​​​
 •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  งาน พิชญฯ น้อมสืบสาน ปณิธานงานของพ่อ เนื่องในงาน “วันวิชาการพิพัฒน์ พิชญวัฒน์ บนฐานมาตรฐานสากล” ปีการศึกษา 2559
  โรงเรียนพิชญศึกษา จัดพิธีแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมแสดงความอาลัย
  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
  โรงเรียนพิชญศึกษา จัดกิจกรรมพิชญร่วมใน ตั้งปณิธานทำความดี 84 พรรษา มหาราชินี
   
  View all
 • กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียน
  ระดับสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับชาติ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559

  >> CLICK <<
   
  กำหนดวันปิด-เปิด ภาคเรียน และ วันนัดหมายต่างๆ ประจำปีการศึกษา  2560
       เตรียมปฐมวัย 1    ประถมศึกษาปีที่ 1-5 (ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 2-6)
       เตรียมปฐมวัย 2 (ขึ้นชั้นปฐมวัยปีที่ 1)    ประถมศึกษาปีที่ 6  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
       ปฐมวัยปีที่ 1 , 2  (ขึ้นชั้นปฐมวัยปีที่ 2 , 3)    มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3)
       ปฐมวัยปีที่  3  (ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1)    มัธยมศึกษาปีที่ 3  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
       มัธยมศึกษาปีที่  4-5  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6)
         พิชญศึกษาภูมิใจ
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2558
  (Ordinary National Educational Test  : O-NET)
  สูงกว่าระดับประเทศ ระดับจังหวัดนนทบุรี และสังกัด สช. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  พร้อมทั้งมีผลพัฒนาก้าวหน้าตามเป้าหมายโครงการยกระดับผลสัมทฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
    • เด็กชายรชานนท์   ฟักสอน ป.6/1
    • เด็กหญิงชนิสรา   ลีวานันท์ ป.6/1
    • เด็กชายบุญวฤทธิ์   สันติธำรงวิทย์ ป.6/1

   
  • เด็กชายรัญ   นิพิฐวัธนะผล ป.6/1
  • เด็กชายสิทธิเดช   ศิวะยุทธกิจ ป.6/4
   ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ
    • เด็กชายวรภพ   รุ่งเรืองฤทธิ์
   

       รับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย เอกการศึกษาปฐมวัย
  และผู้ช่วยครู (พี่เลี้ยง) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6


  รับสมัครช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.
  และหัวหน้าคนสวนไม่จำกัดวุฒิแต่มีความรู้เรื่องการจัดตกแต่งต้นไม้
  สมัครได้ที่ห้องธุรการตามวันและเวลาราชการ
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.
  1
  อ.1 Field trip กองทัพอากาศ
  01 กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.
  2
  อ.3 Field trip สวนรถไฟ
  02 กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.
  8
  อ.2 Field trip ศูนย์วิทยาศาสตร
  08 กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.-มี.ค.
  20-2
  ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินนักเร
  20 กุมภาพันธ์ 2560 - 02 มีนาคม 2560
  ก.พ.
  21
  กิจกรรมรับน้อง ป.6 , ม.3
  21 กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.
  23
  ป.1-2 สอบภาษาไทย
  23 กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.
  24
  ป.3-4 สอบภาษาไทย / สอบครั้งที่
  24 กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.
  27
  สอบครั้งที่ 6 ป.1-6 / สอบปลายภ
  27 กุมภาพันธ์ 2560
  ก.พ.
  28
  สอบครั้งที่ 6 ป.1-6 / ม.1-6 หย
  28 กุมภาพันธ์ 2560
  more...
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย