•  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  งาน Open House แนะนำโรงเรียนพิชญศึกษาสำหรับผู้ปกครองผู้สนใจ
  โรงเรียนพิชญศึกษา รับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีมาก
  เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 โรงเรียนพิชญศึกษา รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
  อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
  แสดงความยินดี ลูกพิชญศึกษา เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ รับพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
  View all


 •  รับสมัครผู้ช่วยครู ระดับปฐมวัย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
     รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน พฤศจิกายน 2558
  พ.ย.
  18
  ค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ระ
  18 พฤศจิกายน 2558
  พ.ย.
  19
  กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุ
  19 พฤศจิกายน 2558
  พ.ย.
  22
  กฐินวัดสามง่าม
  22 พฤศจิกายน 2558
  พ.ย.
  25
  วันมหาธีรราชเจ้า/วันประถมศึกษา
  25 พฤศจิกายน 2558
  พ.ย.
  25-27
  ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น
  25 พฤศจิกายน 2558 - 27 พฤศจิกายน 2558
  พ.ย.
  28
  Pichaya Open House
  28 พฤศจิกายน 2558
  more...