•  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
  แสดงความยินดี ลูกพิชญศึกษา เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ รับพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพิชญศึกษาได้จัดกิจกรรม พิธีวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาสูตะบุตรขึ้น
   
  View all


 • ► ► ►  รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ◄ ◄ ◄
  ► ► ►  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  ◄ ◄ ◄
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  24
  ระดับชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ตลาดน้
  24 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  24
  ประเมินผลกลางภาค ม.4-6
  24 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  27-28
  ประเมินผลกลางภาค ม.1-6
  27 กรกฎาคม 2558 - 28 กรกฎาคม 2558
  ก.ค.
  29
  วันภาษาไทยแห่งชาติ/กิจกรรมแห่เ
  29 กรกฎาคม 2558
  more...