•  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
  คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนพิชญศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
  อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
  แสดงความยินดี ลูกพิชญศึกษา เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ รับพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   
  View all


 •    รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
       รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2558
  more...