• เกียรติคุณที่ภาคภูมิใจ

  อาจารย์ ดร.สุนงนาท  สูตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญศึกษา
  รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช  โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  Princess Jubilee Award
 •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  งานวันวิชาการพิพัฒน์ พิชญวัฒน์สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
  กิจกรรมวันตรุษจีน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
   
  View all
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2558
  พ.ค.
  25-27
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
  25 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2558
  พ.ค.
  27-29
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
  27 พฤษภาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2558
  พ.ค.
  29-31
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
  29 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558
  more...