•  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  โรงเรียนพิชญศึกษา ได้จัดงาน "วันสถาปนา 25 ปี โรงเรียนพิชญศึกษา" ขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
  โรงเรียนพิชญศึกษา รับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558 ระดับ ดีมาก
  เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 โรงเรียนพิชญศึกษา รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
  อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
  แสดงความยินดี ลูกพิชญศึกษา เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ รับพระราชทานนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับ "เหรียญเงิน" จากผลการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
   
  View all


 • รายการชั่วโมงสร้างสุข Family News Today ของ ทีวีช่อง 3
  73 ปี กับคำทักทาย "สวัสดี", ปลูกฝังค่านิยมการสวัสดีในโรงเรียน, "สวัสดี" ภาษาอาเซียน
  ของลูกพิชญศึกษา

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  กำหนดการทดสอบระดับสถานศึกษา และการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
   
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.-มี.ค.
  1-10
  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/5
  01 กุมภาพันธ์ 2559 - 10 มีนาคม 2559
  ก.พ.
  6-7
  สอบ O-NET ม.6
  06 กุมภาพันธ์ 2559 - 07 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  15-19
  15 , 17 , 19 สอบปลายภาคระดับ ม
  15 กุมภาพันธ์ 2559 - 19 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  16
  รับน้อง ป.6 ขึ้น ม.1,รับน้อง ม
  16 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  19-23
  สอบปลายภาคเรียน ม.1-5
  19 กุมภาพันธ์ 2559 - 23 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  22
  วันมาฆบูชา
  22 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  24-25
  ประเมินผลครั้งที่ 6 ระดับชั้น
  24 กุมภาพันธ์ 2559 - 25 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  25
  สอบปลายภาคเรียน ม.1-5
  25 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  27-28
  สอบ O-net ม.3
  27 กุมภาพันธ์ 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  27
  สอบ O-net ป.6
  27 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  29
  ประเมินผลปลายภาคเรียนระดับ ป.1
  29 กุมภาพันธ์ 2559
  ก.พ.
  29
  สอบปลายภาคเรียน ม.1-5
  29 กุมภาพันธ์ 2559
  more...