• ​​​​​​​
 •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  โรงเรียนพิชญศึกษาจะจัดค่ายฤดูร้อนเพิ่มพูนปัญญา “ศักยภาพพร้อมสรรพ...ต้อนรับศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันอังคารที่ 28 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิชญศึกษา ครั้งที่ 1/2560
  โครงการพิชญศึกษาสรรค์สร้างโลกสวยด้วยเยาวชน ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2560
  งาน พิชญฯ น้อมสืบสาน ปณิธานงานของพ่อ เนื่องในงาน “วันวิชาการพิพัฒน์ พิชญวัฒน์ บนฐานมาตรฐานสากล” ปีการศึกษา 2559
   
  View all •  
  กำหนดวันปิด-เปิด ภาคเรียน และ วันนัดหมายต่างๆ ประจำปีการศึกษา  2560
       เตรียมปฐมวัย 1    ประถมศึกษาปีที่ 1-5 (ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 2-6)
       เตรียมปฐมวัย 2 (ขึ้นชั้นปฐมวัยปีที่ 1)    ประถมศึกษาปีที่ 6  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
       ปฐมวัยปีที่ 1 , 2  (ขึ้นชั้นปฐมวัยปีที่ 2 , 3)    มัธยมศึกษาปีที่ 1-2  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3)
       ปฐมวัยปีที่  3  (ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1)    มัธยมศึกษาปีที่ 3  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
       มัธยมศึกษาปีที่  4-5  (ขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6)
       


   


  รับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย เอกการศึกษาปฐมวัย
  และผู้ช่วยครู (พี่เลี้ยง) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6


  รับสมัครช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.
  และหัวหน้าคนสวนไม่จำกัดวุฒิแต่มีความรู้เรื่องการจัดตกแต่งต้นไม้
  สมัครได้ที่ห้องธุรการตามวันและเวลาราชการ
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน เมษายน 2560
  เม.ย
  4
  รับเอกสารการจบ ป.6 , ม.3
  04 เมษายน 2560
  more...
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย