ประวัติโรงเรียน


ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนพิชญศึกษา          
                               
สถานที่ตั้ง          เลขที่  94/1  หมู่ที่ 8  ซอยสุขาประชาสรรค์ 3  ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  
                           จังหวัดนนทบุรี  11120

                           โทร. 0-2583-3777  โทรสาร. 0-2583-3780
                           Website : www.pichaya.ac.th  Email : sunongnart@pichaya.ac.th
 
ประวัติโรงเรียน   • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม โรงเรียนพิชญศึกษา 
                             • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร  อาจารย์ ดร. สุนงนาท สูตะบุตร รศ.ศรีวงศ์  สุมิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เยาวชนได้พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการ ในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างโดยสันติสุข จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนพิชญศึกษา ขึ้น
                             • เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2533  มีนักเรียนจำนวน  58  คน  ครูจำนวน  19  คน 
                               ปัจจุบันปีการศึกษา  2563  มีนักเรียนจำนวน  1,200  คน ครูจำนวน  100  คน
                             • พระพุทธรูปปางลีลา นาม “พระพุทธรัตนนิมิตสถิตพิชญศึกษาสถาน” สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สถิตวัดบวรนิเวศวิหาร ประทานนาม
                           
ความหมายพิชญศึกษา  หมายถึง  การมุ่งมั่นพัฒนาให้เยาวชนเกิดการเจริญงอกงาม นำไปสู่ผู้ที่มีความรู้สูงสุด
 
ความหมายตราโรงเรียนพิชญศึกษา
ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์ อยู่เหนือรากฐานของลำต้นที่แข็งแรง 3 ต้น ลำต้นทั้ง 3 ต้น หมายถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่จัดเป็น 3 ส่วนคือ
พุทธิพิสัย         เป็นความสามารถของสมองเกี่ยวกับความรู้ ความจำ ความคิด
จิตพิสัย            เป็นความรู้สึกเรื่องของเจตคติ ค่านิยม จริยธรรมและคุณธรรม
ทักษะพิสัย       เป็นความสามารถในการกระทำ หรือปฏิบัติงาน
 
ปรัชญาของโรงเรียน        มุ่งมั่นพัฒนาความคิด กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างจริยธรรม
 
คติพจน์ของโรงเรียน       มานสํ วิริยํ ขันติ ภูมิ  เว อิทธิ พลํ   ความตั้งใจมุ่งมั่น ความเพียร ความมีขันติ  เป็นพลังที่เป็นเหตุ ให้ประสบความสำเร็จโดยแท้

ปณิธานของพิชญศึกษา  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น คนดี    มีปัญญา  มีความเป็นไทย  มีความรู้อันเป็นสากล และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
 
สีประจำโรงเรียน              ม่วง  น้ำเงิน
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้