ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา
 • โรงเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้งต่อเนื่องกันประจำปีการศึกษา 2537 , 2541  และ  2545  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 3 ครั้งต่อเนื่องกันประจำปีการศึกษา 2544 , 2548 , 2552 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • รับพระราชทาน เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ขั้นที่ 2  เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพสถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระราชทาน เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2552
 • รับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน สานสู่ฝัน สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน สู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักสร้างสรรค์สังคมระดับประถมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2547
 • รับพระราชทานรางวัลบัณณารสสมโภช โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ดีเด่น Princess Jubilee Award ประจำปี 2548  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549
 • รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553
 • รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น Princess Jubilee Award โครงการระยะที่ 2 ประจำปี 2552 - 2553  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554
 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2552” กระทรวงศึกษาธิการ
 • รับโล่และป้าย “โรงเรียนสีเขียว” ในโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน  ประจำปี 2552 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552
 • รับโล่รางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 5 ดาว ตามโครงการ คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2552 – 2553 ENERGY MIND AWARD จากนายพรเทพ  ธัญญพงศ์ชัย  ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 5 ดาว ตามโครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ระยะที่ 2 ประจำปี 2555-2556
 •  
 • รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานศึกษาระดับดีเด่น ด้านสื่อ ผลงานทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2552
 • โล่รางวัลสถานศึกษาระดับชมเชย ด้านการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2552  เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553 จากนางพรพรรณ  ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เกียรติบัตรโรงเรียนพิชญศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
  ปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทอง
  จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • เกียรติบัตรโรงเรียนพิชญศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
  ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง
  จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • โรงเรียนพิชญศึกษา รับรางวัลและใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานศึกษา (ASO-T Thailand) ที่มีผลการดำเนินงาน ระดับแพลทินัม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 • รับโล่เชิดชูเกียรติ 84 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา  จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555
 • เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET : Ordinary National Education Test) ประจำปีการศึกษา 2554 ประเภทเหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 • เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับสูงสุดอันดับ  1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต  2  เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2556
 • ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก ระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้