นักเรียนรางวัลพระราชทาน

Last updated: 21 ก.ย. 2561  | 

นักเรียนรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานรางวัล แก่เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา
โดยมี อาจารย์ ดร.สุนงนาท  สูตะบุตร และผู้แทนครู - เพื่อนนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี


  

Powered by MakeWebEasy.com