รับรางวัลคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558

Last updated: 21 ก.ย. 2561  | 

รับรางวัลคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพิชญศึกษา รับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ที่มีผลการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558
ระดับ ดีมาก
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558

 
รับโล่รางวัลโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
จากนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อ.ธนัย สูตะบุตร รองผู้อำนวยการและผู้แทนคณะครู
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ
คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญศึกษา
คณะครูและนักเรียน ร่วมยินดีในความสำเร็จที่โรงเรียนพิชญศึกษา
ผ่านการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2558
   
   

Powered by MakeWebEasy.com