รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช

Last updated: 2018-09-21  | 

รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช
อาจารย์ ดร.สุนงนาท  สูตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญศึกษา
รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อการนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา โครงการระยะที่ 3
พ.ศ. 2555-2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
โดยมีครูแสงเดือน กมลมาลย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  ครูวีณา เกษรา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ครูศิริเพ็ญ  ลบเมฆ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ


  


 

Powered by MakeWebEasy.com