ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

Last updated: 21 ก.ย. 2561  | 

ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการร่วม 4 ฝ่ายศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานโรงเรียนพิชญศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิชญศึกษา และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560


 
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานการประชุม
โดยมีนางเยาวพรรณ บุญทองนุ่ม เลขาการประชุมนำเสนอรายงานการประชุม
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้การรับรองมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2559
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ให้ข้อมูลและเสนอแนะในการดำเนินการของโรงเรียน
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Powered by MakeWebEasy.com