ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

Last updated: 21 ก.ย. 2561  | 

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครอง และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
และนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560


 
อาจารย์ ดร.สุนงนาท  สูตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญศึกษา กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะครู
พูดคุยถึงการเรียนการสอนแบบสะเต็ม Mr. Seth Thomas Barter
สาธิตการสอนในชั้นเรียน
อ.สุพน ทิมอ่ำ ที่ปรึกษา นำเสนอเรื่องหลักสูตร
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกพิชญศึกษา
คณะผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา ท่านผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองและลูกพิชญศึกษาระดับมัธยมศึกษา
แนะนำครูประจำชั้น กิจกรรมแคทลียางามสะพรั่ง แรกรับขวัญวันม่วงน้ำเงิน
นายพรพิพัฒน์ พิณจิตร ประธานนักเรียน
กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นลูกพิชญศึกษา
คณะครูและนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพิชญศึกษา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Powered by MakeWebEasy.com