วันแม่แห่งชาติ

Last updated: 2018-09-21  | 

วันแม่แห่งชาติ


"เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ  ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา

ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพิชญศึกษาได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติขึ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
และเพื่อให้คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระราชกรณียกิจต่างๆ นอกเหนือจากจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว
ยังเป็นการเฉลิมฉลองในวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561

 

ลงนามถวายพระพร

ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง)

ประธานอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ถวายพระพรชัยมงคล  ถวายความเคารพ

ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

น้องปฐมวัยร่วมกิจกรรม

ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง

 

นางสาวณัฐณิชาช์ อั้งจุดพันธ์ แม่ดีเด่นประจำปี 2561 ของโรงเรียนพิชญศึกษา

รำถวายพระพร

ท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดประเภทต่างๆ

ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพหัวข้อ "ราชินีของแผ่นดิน"

แม่ดีเด่น กล่าวถึงการเลี้ยงดูนางสาวนันท์นภัส เฟื่องฟูลอย 

ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

ชนะเลิศการเขียนแรียงความระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรม "แม่ลูกผู้พัน"

กิจกรรม "แม่ลูกผูกพัน"

 

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นักเรียนที่ชนะเลิศร้องเพลงนำร้องเพลง “ค่าน้ำนม” และเพลง “อิ่มอุ่น”

Powered by MakeWebEasy.com